عکاس جوان آملی با بیان اینکه آنچه را که در عکاسی نجومی نصیبم شد با هیچ چیزی عوض نمی کنم، گفت: آسمان تنها چیزی است که هیچ کسی نمی‌تواند از تو بگیرد، هر چیزی در دنیا از دست دادید سرتان را بالا بگیرید.