#پندارنجوم

  • برگزاری تورهای عکاسی
  • عکاسی نجومی
  • آسمان شب کویر
  • تیزرهای تبلیغاتی نجومی
  • تایم لپس های نجومی

تماس

00989127327058

InstaGram : Pendarakbari83

ایران – تهران 

عکس های من از نور، رنگ، تکنیک های پردازش، عکس هایی از  نعمات فراموش شده خداوند در سیاهی شب متولد میشوند

باهام تماس بگیر